UNIEK Huurcheck Garantie

Uw VBO-makelaar biedt u een compleet verzekeringsproduct aan waardoor u als verhuurder beschermd bent voor materiële schade aan uw verhuurde woning

Uw VBO-makelaar biedt u een compleet verzekeringsproduct aan

waardoor u als verhuurder beschermd bent voor materiële schade

aan uw verhuurde woning. De garantie vergoedt schade aan de

opstal, inboedel en de daarmee samenhangende juridische kosten

bij schade veroorzaakt door illegale huur zoals hennepteelt en onderhuur.

Onder de dekking valt ook schade aan bijvoorbeeld wanden

of parketvloer door onzorgvuldig gebruik van de huurder en

eventuele juridische kosten wanneer er een geschil optreedt over

het huurcontract, bij de eindoplevering etcetera. 

 

https://hayweb.blob.core.windows.net/public/122r9a/1/VBO-makelaar_huurcheck_garantie.pdf