De woningwaarde verhogen met een beter energielabel

Het energielabel van een woning speelt een cruciale rol in de vastgoedmarkt. Recente onderzoeken, zoals die van brainbay in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), tonen aan dat een verbetering van het energielabel leidt tot een waardevermeerdering van de woning. Hieronder bespreken we de impact van een hoger energielabel en hoe dit de verkoopwaarde van jouw huis kan beïnvloeden.

Wat is een energielabel?

Sinds 2015 is het voor huiseigenaren verplicht een definitief energielabel te hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van hun woning. Energielabels variëren van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-inefficiënt), waarbij een hoger label niet alleen energiekosten bespaart maar ook de marktwaarde van de woning verhoogt.

 

 


Effect van energielabel op woningwaarde

Recente analyses hebben uitgewezen dat woningen met een verbeterd energielabel gemiddeld een waardevermeerdering van 7,2% hebben. De waardevermeerdering door een beter energielabel blijkt duurzaam, aangezien het label een directe indicatie geeft van de toekomstige energiekosten van een woning. Ook biedt het perspectief op het potentieel voor verdere verduurzaming, wat vooral bij oudere woningen een aanzienlijke meerwaarde kan bieden.

De invloed van een energielabel op de woningwaarde verschilt sterk per regio, afhankelijk van lokale factoren zoals woningvoorraad en de staat van de woningmarkt. In gebieden met een krapper woningaanbod, zoals Utrecht en Noord-Holland, is de waardestijging minder uitgesproken.

Hoe een hoger energielabel te bereiken?

Het verhogen van het energielabel kan door diverse aanpassingen, waaronder:
  • Isolatie (dak, muren, vloer)
  • Installatie van zonnepanelen
  • Vervanging van oude verwarmingssystemen door duurzamere alternatieven zoals warmtepompen en zonneboilers

De Nederlandse overheid biedt diverse subsidies en financieringsmogelijkheden om verduurzaming van woningen te stimuleren. Zo zijn er mogelijkheden voor het aanvragen van een groene hypotheek, waarbij extra budget beschikbaar is voor het energiezuiniger maken van jouw huis. 


In het kort

Het verbeteren van het energielabel van jouw woning is niet alleen een investering in duurzaamheid maar verhoogt ook de financiële waarde van jouw huis. Met de juiste aanpassingen en gebruikmaking van beschikbare subsidies en financieringen, kan een beter energielabel een win-win situatie opleveren voor zowel het milieu als jouw portemonnee.